Výstavy - Dolly-Chiny Jack You Up

Datum Třída Místo Posuzovatel Hodnocení
16.8.2014 11 MVK Ostrava, CZ Mr. Yan Roca-Folch, FR EX 1
 17.8.2014 11 MVK Ostrava, CZ Mr. Mario Ottino, IT
EX 1, NOM BIS
20.9.2014  11 MVK Bratislava, SK Mrs. Květoslava Mahelková, CZ EX 1
10.1.2015 9 MVK Ostrava, CZ Mr. Yousseff Khaled, CZ CAC